Zůstanou ve spolku

ARGENTAN

Argentan je 16 letý anglický plnokrevník. Do spolku byl darován paní, která jej zdědila společně s pastvinou. Bohužel její koně jej mezi sebe nepřijali. Ve spolku je ve výběhu se Charanai a jak to tak vypadá, našel v ní dobrou kamarádku.

KAČENKA

Kačenka je slepá kobylka s ušlehtilým rodokmenem. Do Čech byla přivezena za účelem ozdravení chovu. Do chovu se ale nehodila a tak jí prohlásili za mrtvou. Petra jí opětovně přihlásila. Po neúspěšném pokusu o umístění, jsme došli k názoru, že bude lepší, když Kačenka zůstane na pastvinách spolku.

IRAQ

Iraq přišel k Petře v roce 2014. Před tím neměl moc štěstí na majitele. Prakticky nikdo se mu nevěnoval. Iraq zůstává v útulku, protože nerespektuje lidi, které nezná a odmítá jim poslušnost. Proto je u Iraqa možná pouze virtuální adopce nebo adopce v místě.