Reálná adopce koní

Náš spolek si klade za cíl, najít zvířatům nový a vhodný domov, proto Pinta – druhá šance nabízí reálné adopce koní.

Po podpisu adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku si můžete koně odvést do své vlastní stáje nebo výběhu.

Výše adopčního poplatku je stanovena na 15 000 Kč, pokud není u konkrétního koně stanovena jinak, a bude dále využita k odkupu koní, které žijí v nedůstojných a nevhodných podmínkách nebo k renovacím spolku. Adopční poplatky se hradí na transparentní účet, takže máte možnost sledovat, jak je s penězi nakládáno. Při vrácení koně do spolku se adopční poplatek nevrací.